PRIVĀTUMA POLITIKA:

Lai nodrošinātu precīzu mūsu pakalpojumu sniegšanu, mēs apkopojam, izmantojam un atklājam datus, kas arī ietver jūsu personas datus. Vienlaikus mēs arī izmantojam visus nepieciešamos līdzekļus, lai aizsargātu jūsu privātumu. Pirms jūs varat piekļūt un/vai izmantot mūsu tīmekļa vietni, rūpīgi izlasiet šo Privātuma politiku, lai saņemtu informāciju par to, kā šie dati tiek izmantoti un aizsargāti. Privātuma politika attiecas tikai uz mūsu pašu tīmekļa vietni. Tā neattiecas uz citām vietnēm, kuras ar hipersaišu palīdzību ir savienotas ar šo vietni.

Piekļūstot vai izmantojot jebkuru šīs tīmekļa vietnes un/vai pakalpojuma daļu, jūs piekrītat Privātuma politikai, kas ir sniegta turpmāk tekstā. Ja jūs neesat droši un/vai nepiekrītat visiem šīs Politikas noteikumiem un nosacījumiem un/vai daļai no tiem, tādā gadījumā, pirms izmantojat mūsu vietni, konsultējieties ar juridisko konsultantu, un, ja jūs arvien nepiekrītat visiem šiem noteikumiem un/vai kādai to daļai, tādā gadījumā jūs nedrīkstat piekļūt šai vietnei, ne arī izmantot jebkādus mūsu pakalpojumus. Uz visām jaunajām funkcijām vai rīkiem, ar kuriem tiek papildināta šī vietne, attiecas šī Politika un Pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

 1. Atjauninājumi, labojumi un grozījumi
  1.1. Mēs paturam tiesības atjaunināt, mainīt vai aizstāt jebkuru šīs Privātuma politikas sadaļu, publicējot atjauninājumus un/vai grozījumus un/vai labojumus mūsu vietnē. Jūsu pienākums ir regulāri pārbaudīt šo lapu, lai pārliecinātos, vai tajā nav veiktas kādas izmaiņas. Ja jūs turpināsiet izmantot un/vai piekļūt šai vietnei pēc tam, kad tajā būs publicētas jebkādas izmaiņas, tas nozīmēs, ka jūs automātiski piekrītat attiecīgajām izmaiņām. Gadījumā, ja jūs nepiekrītat kādam no šiem grozījumiem un/vai labojumiem un/vai atjauninājumiem, jums nekavējoties ir jāpārtrauc izmantot mūsu vietne.
  1.2. Jūs jebkurā laikā varat pārlūkot šo Pakalpojuma sniegšanas noteikumu visjaunāko versiju šajā lapā. Virsraksti, kurus ietver šī vienošanās, ir sniegti vienīgi ērtības labad, un tie neierobežo vai kā citādi neietekmē šos noteikumus.
 1. Lietotāja piekrišana
  2.1. Izmantojot šo vietni, jūs apliecināt, ka esat sasniedzis jūsu valstī noteikto pilngadības vecumu, un ka jūs mums esat devuši savu piekrišanu apkopot jebkādus datus, kas ir definēti tālāk tekstā.
  2.2. Ikreiz, kad jūs mums kādam konkrētam mērķim iesniedzat savu personas informāciju, mēs pieņemam, ka jūs ļaujat mums to apkopot un izmantot mūsu pakalpojumu precīzai un efektīvai nodrošināšanai.
  2.3. Ja mēs pieprasām jūsu personas informāciju sekundāru iemeslu dēļ, piemēram, mārketinga, atsauksmju vai komentāru nolūkiem, mums no jums būs nepieciešams skaidra, rakstiska jūsu piekrišana. Ja jūs mums sniegsiet savu piekrišanu un pēc tam mainīsiet savas domas, jūs jebkurā laikā savu piekrišanu varēsiet atsaukt.
 1. Informācijas apkopošana un glabāšana
  3.1. Mēs apkopojam un izmantojam informāciju tikai tādā mērā, ciktāl tas ir nepieciešams, lai mēs varētu nodrošināt savus pakalpojumus. Attiecībā uz jebkādu personas informāciju, kuru mēs apkopojam, apstrādājam vai izmantojam, mēs ievērojam pilnīgu konfidencialitāti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
  3.2. Informācija, ko mēs apkopojam un izmantojam, ir:
  (a) vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, dzimšanas datums un bankas vai norēķinu kartes dati, kā arī jūsu identitāti apliecinoši dokumenti un/vai adrese, kas mums var būt nepieciešama; un/vai
  (b) mūsu starpā veiktā sarakste; un/vai
  (c) informācija par jebkuru bankas kontu, kuru jūs mums sniedzat; un/vai
  (d) izmantojot sīkdatnes apkopotā informācija;
  (e) tālruņa zvani, kas saņemti no mums un adresēti mums; un/vai
  (f) aptaujas; un/vai
  (g) jūsu IP adrese, pieteikšanās laiki, operētājsistēma reklāmas pārlūkprogrammas tips; un/vai
  (h) informācija par mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumiem, ko jūs esat veikuši; un/vai
  (i) cita informācija, ko jūs varat mums sniegt.
 1. Informācijas apkopošanas nolūki
  4.1. Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni arī anonīmi. Šādā gadījumā mums būs piekļuve vienīgi jūsu interneta pakalpojumu sniedzēja nosaukumam, tīmekļa vietnei, no kuras jūs būsiet novirzīti uz mūsu vietni, kā arī lapām, kuras jūs mūsu vietnē būsiet pārlūkojuši. Šī informācija tiek apkopota un analizēta statistikas mērķiem un iekšējas izpētes vajadzībām.
  4.2. Pēc jūsu pasūtījuma veikšanas mums būs piekļuve informācijai, ko jūs mums būsiet snieguši, un mēs šo informāciju varēsim izmantot, lai nodrošinātu jums savus pakalpojumus.
  4.3. Attiecībā uz no jums saņemto vai kā citādi iegūto informāciju, mēs to varam izmantot iekšējām vajadzībām saistībā ar potenciālu projektu un/vai pašreizējo projektu un/vai pakalpojumu uzlabošanu.
  4.4. Attiecībā uz informāciju, kas ir saņemta no jums vai iegūta kā citādi, mēs to varam izmantot, lai ar jums sazinātos, kā arī informētu jūs par mūsu pakalpojumiem, projektiem, turpmāko attīstību u.c. Ja jūs nevēlaties, lai mēs ar jums sazinātos, informējiet mūs par to rakstiskā formā.
  4.5. Tikai uzticamības pārbaudes mērķiem un procedūrām.
  4.6. Ja jūs pārkāpjat jebkuru no šīs Privātuma politikas un/vai Lietošanas noteikumu nosacījumiem, mēs varam izmantot jūsu personas informāciju, lai sazinātos ar jums un/vai uzzinātu jūsu atrašanās vietu, un pret jums vērst visus nepieciešamos juridiskos līdzekļus.
 1. Informācijas izpaušana
  5.1. Mēs nedrīkstam izpaust jūsu personas informāciju trešajām pusēm, izņemot ja:
  (a) to paredz tiesību akti;
  (b) jūs tam esat devuši rakstisku atļauju;
  (c) tas ir nepieciešams, lai mēs varētu jums pienācīgi sniegt savus pakalpojumus;
  (d) to pieprasa trešās puses (piemēram, banku iestādes, karšu asociācijas un citi pakalpojumu sniedzēji), lai varētu nodrošināt jums sniegto pakalpojumu pabeigtību. Tiek saprasts, ka ar brīdi, kad mēs izpaužam šo informāciju iepriekšminētajām personām un struktūrām, mums vairs nav nekādas atbildības saistībā ar viņu veikto šīs informācijas izmantošanu.
  (e) tas ir nepieciešams, lai novērstu jūsu vai trešās puses veiktus krāpnieciskus darījumus un darbības;
  (f) mūsu vietni/uzņēmējsabiedrību iegādājas cits uzņēmums vai tā tiek apvienota ar citu uzņēmumu, tādā gadījumā jūsu informācija var tikt nodota jaunajiem īpašniekiem, lai mēs varētu turpināt jums sniegt pakalpojumus;
  (g) tas ir nepieciešams, lai aizsargātu mūsu un/vai trešo pušu tiesības un intereses saistībā ar šīs Privātuma politikas noteikumu un Pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšanu, ko esat veikuši jūs.
 1. Trešo pušu saites
  6.1. Noteiktiem trešo pušu pakalpojumu, piemēram, maksājumu vārteju, sniedzējiem un citiem maksājumu darījumu starpniekiem, ir pašiem sava privātuma politika attiecībā uz informāciju, kuru mums ir pienākums viņiem sniegt par jūsu darījumiem. Attiecībā uz šādiem pakalpojumu sniedzējiem mēs iesakām jums izlasīt viņu privātuma politiku, lai jūs varētu saprast kādā veidā viņi apstrādās jūsu personas informāciju.
  6.2. Ja jūs noklikšķināt uz kādām saitēm mūsu tīmekļa vietnē, jūs varat tikt pārvirzīti prom no mūsu vietnes. Mēs neesam atbildīgi par citu vietņu privātuma praksi, un aicinām jūs izlasīt viņu paziņojumus par privātumu.
  6.3. Ja jūs atstājat mūsu tīmekļa vietni vai arī tiekat pārvirzīti uz trešās puses vietni vai lietotni, uz jums vairs neattiecas šī Privātuma politika vai mūsu vietnes Pakalpojumu izmantošanas noteikumi.
 1. Drošība
  Mēs izmantojam progresīvas tehnoloģijas, un mūsu tīmekļa vietnē ir ieviesti attiecīgi drošības pasākumi, lai aizsargātu pret jebkādu mūsu saņemtu datu un informācijas zaudēšanu, tās ļaunprātīgu izmantošanu vai mainīšanu. Mēs nepārtraukti cenšamies aizsargāt jebkādu šādu datu un informācijas konfidencialitāti, kā arī uzlabot mūsu drošības pasākumus. Tomēr mēs nevaram garantēt un jums nevajadzētu sagaidīt, ka jebkuri no jums saistībā ar mūsu pakalpojumiem saņemtie vai kā citādi iegūtie dati un informācija vienmēr paliks privāti un droši. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zudumiem, kurus izraisījuši notikumi, kurus mēs nekādi nevarējām ietekmēt.
 1. Sīkdatņu izmantošana
  Sīkdatnes mēs izmantojam, lai uzlabotu jums sniegtos pakalpojumus. Izmantotās sīkdatnes neapkopo personu identificējošu informāciju un tās neizmanto, lai noteiktu jūsu identitāti. Ja jūs nepiekrītat to izmantošanai, tad jūs varat attiecīgi konfigurēt savu pārlūkprogrammu, lai ikreiz saņemtu paziņojumu sīkdatņu saņemšanu un atteikšanās iespējām no to pieņemšanas. Sīkdatnes var tikt izmantotas, lai reģistrētu informāciju par vietnes lapām saistībā ar īpašiem produktiem un pakalpojumiem, kurus jūs esat pārlūkojis mūsu Vietnē. Tās mums sniedz vispārīgu lietojuma statistiku, lai mums ļautu uzlabot šo vietni, kā arī sniegt jums informāciju, kas jūs varētu interesēt.
 1. Sazināšanās ar jums
  9.1. Neraugoties uz citu personas informāciju, mums ir svarīgi saglabāt derīgu kontaktinformāciju, lai sazinātos ar jums, kad vien tas ir nepieciešams. Tai mainoties, jums vienmēr ir jāatjaunina sava kontaktinformācija, sazinoties ar mums ar e-pasta starpniecību vai kādā citā veidā. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem jūsu kļūmes vai bezdarbības dēļ tāpēc, ja jūs nebūsiet atjauninājuši savus personas datus un kontaktinformāciju.
  9.2. Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar mūsu Privātuma politiku, vai arī jūs vēlaties piekļūt, grozīt, labot vai dzēst jebkuru personas informāciju, kas ir mūsu rīcībā par jums, sazinieties ar mums.